Brak daty

Kielce: Konkurs "Nieporządek w chaosie"

Opis konkursu

„Nieporządek w chaosie” to całoroczny, regionalny konkurs literacki. Konkurs ma charakter cykliczny, nagrody przyznawane są raz w miesiącu. Celem głównym konkursu jest dostrzeżenie młodych osób z talentem pisarskim z regionu świętokrzyskiego i jednocześnie zachęta do dalszej pracy twórczej. Nagrody za dany miesiąc przyznawane będą najpóźniej do 10 dnia miesiąca następnego.
Uczestnik Konkursu musi spełnić następujące warunki:
a. mieć ukończone 16 lat
b. Wysłać zestaw składający się z trzech utworów literackich na adres: pokolenie.m@radio.kielce.pl w terminie do końca każdego miesiąca. Plik zawierający zgłaszane utwory literackie powinien być zapisany w programie Microsoft Word (szczegółowe wymagania techniczne w regulaminie).

Nagrody

Autorzy 3 najlepszych zestawów utworów literackich otrzymają upominki od Radia Kielce, każdorazowo będą ogłaszani na antenie Radia Kielce i na stronie internetowej radio.kielce.pl przez czas trwania Konkursu. Nagrodą za pierwsze miejsce jest publikacja zwycięskich utworów w Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim, wydawanym przez Związek Literatów Polskich – oddział w Kielcach.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: cb656

Podobne konkursy

Brak komentarzy.