Zakończony

Konkurs filmowy "Szkoły mówią stop suszy"

Opis konkursu

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkometrażowego filmu z przebiegu lekcji zapoznającej uczniów szkół podstawowych z tematyką suszy i sposobami na jej przeciwdziałanie. Nagrany film nie powinien być dłuższy niż 4 minuty.

Nagrody

Dla 3 najlepszych prac Organizator przewidział nagrody w postaci zestawów multimedialnych, składających się ze SMART TV 49 cali marki Manta oraz tabletu marki Lenovo. Wartość TV 49 cali marki Manta wynosi 1099 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
Wartość tabletu marki Lenovo wynosi 499 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Wartość 1 zestawu multimedialnego składającego się z TV i tabletu wynosi 1598 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: maryal

Podobne konkursy

Brak komentarzy.