Zakończony

Konkurs "Spacer z kulturą" na antenie Programu 1

Opis konkursu

Konkurs przeprowadzony jest raz w miesiącu w okresie od 31 lipca do 25 września 2022r. (niedziela) w audycji „Spacer z kulturą”, gdzie w godzinach 17.05 – 17.55 będzie zadane pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej powiązanej tematycznie z historią i przyszłością polskiej kultury. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
Zadaniem Uczestników jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie (zwanej dalej „Odpowiedzią”) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) wraz ze swoim imieniem oraz miejscem zamieszkania.

Nagrody

W każdej z trzech edycji Konkursu Organizator przewiduje przyznanie trzem Finalistom Konkursu niżej wymienionej nagrody przekazanej przez Narodowe Centrum Kultury w postaci:
Płyta "Niezapominajki" w pakiecie ze śpiewnikiem, cena 44,99 zł
Płyta "NORWID / OD.NOWA", cena 39,99 zł
"Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego", Autor: Zbigniew Wawer, cena 49 zł.
W przypadku, gdy okaże się, że Finalistą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.
Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od wygranej w danej edycji Konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.
Nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.
Finaliści Konkursu udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane kontaktowe, które posłużą do przekazania nagrody.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: ludzka_istota

Podobne konkursy

Brak komentarzy.