Zakończony

Promocja golarki

Opis konkursu

Kup golarke Philips i odbierz nagrodę

Nagrody

W przypadku, dokonania przez Uczestnika w okresie trwania Promocji
jednorazowego zakupu Produktu o wartości brutto:
1) od 249,00 zł do 398,99 zł, Uczestnikowi przysługiwać będzie Rabat
w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) ,
2)od 399,00zł do 498,99 zł , Uczestnikowi
przysługiwać będzie Rabat w wysokości
50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
3) od 499,00 zł do 798,99 zł, Uczestnikowi przysługiwać będzie Rabat w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych),
4) powyżej 799,00 zł, Uczestnikowi przysługiwać będzie Rabat w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych)

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: scofield

Podobne konkursy

Brak komentarzy.