Zakończony

Twoja Loteria w Twój Market

Opis konkursu

1. Dokonaj zakupu za minimum 30zł w sklepie TwójMarket
2. Zachowaj dowód zakupu.
3. Odbierz zdrapkę od sprzedawcy, usuń pole pokryte farbą ścieralną i sprawdź czy wygrałeś

Nagrody

Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Nissan JUKE o wartości 60.300,00zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100).
Nagrodą tygodniową I-go stopnia w loterii jest tablet marki iPad Mini o wartości 1.599,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).Łączna ilość wszystkich nagród tygodniowych I-go stopniaw loterii wynosi 4 (słownie:cztery sztuki/
Nagrodą tygodniową III-go stopnia w loterii jest laptop marki Lenovo o wartości 961,86 zł brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 86/100).
Łączna ilość wszystkich nagród tygodniowych III-go stopnia w loterii wynosi4(słownie:cztery) sztuki.

Nagrodą tygodniową IV-go stopnia w loterii jest robot kuchenny marki Bosch o wartości 649,44złbrutto(słownie:sześćset czterdzieści dziewięć złotych 44/100).
Łączna ilość wszystkich nagród tygodniowych IV-go stopnia w loterii wynosi4(słownie:cztery) sztuki.

Nagrodą tygodniową V-go stopnia w loterii jest voucher na tort o wartości 70,00zł brutto (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100). W/w voucher można zrealizować wyłącznie w cukierniach znajdujących się w sklepach sieci Twój Market.
Łączna ilość wszystkich nagród tygodniowych V-go stopnia w loterii wynosi 20 (słownie:dwadzieścia) sztuk.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: tereniagno

Podobne konkursy

Brak komentarzy.