Zakończony

XXXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego

Opis konkursu

Na konkurs można przesyłać 3 utwory poetyckie oraz maksymalnie 10 stron tekstu prozatorskiego.
Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ni nagradzane w innych konkursach.
Prace należy przesyłać e-mailem (szczegóły w regulaminie).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 października 2016 r. podczas finału XXXII Podlaskich Spotkań Literackich w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe:
a) trzy nagrody za najlepsze utwory poetyckie oraz trzy nagrody za najlepsze utwory prozatorskie,
b) nagrody specjalne:
- za tematykę podlaską,
- za utwór związany z twórczością i biografią J. I. Kraszewskiego,
- nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im. Wiesława Gromadzkiego.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: murzyn1991

Podobne konkursy

Brak komentarzy.